เพิ่มจุดแข็ง เจาะลึกข้อสอบจริง ฟิสิกส์ 9 สามัญ

วิเคราะห์ เจาะลึก แนวโน้มข้อสอบจริงย้อนหลัง 9 สามัญ วิชาฟิสิกส์ ปี 55

ปิดรับสมัคร ที่นั่งเต็มแล้ว
แชร์ให้เพื่อน
71.0K
Views
และอีก 5,828 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

        ตะลุยข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชา สามัญ วิเคราะห์ เจาะลึก แนวโน้มข้อสอบจริงย้อนหลัง พร้อมทั้งเสริมเทคนิคขั้นเทพ
เพื่อเพิ่มคะแนนสอบให้ได้ 100% ที่เด็กๆ ทั่วประเทศต่าง ให้การยอมรับ  

สิ่งที่จะได้รับ

1.  ตะลุยข้อสอบจริง 9 สามัญ วิชาฟิสิกส์ ปี 55

-กลศาสตร์
-สมบัติของสาร
-คลื่น แสง เสียง
-พลังงานไฟฟ้า
-ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์

2.  เพิ่มจุดแข็ง กําจัดจุดอ่อน เสริมทักษะในการทำข้อสอบให้รวดเร็ว แม่นยำ ตรงจุด  

สิ่งที่จะได้รับ
ตะลุยข้อสอบจริง 9 สามัญ วิชาฟิสิกส์ ปี 55
เพิ่มจุดแข็ง กําจัดจุดอ่อน เสริมทักษะในการทำข้อสอบให้รวดเร็ว แม่นยำ ตรงจุด
วิเคราะห์ เจาะลึก แนวโน้มข้อสอบจริงย้อนหลัง พร้อมทั้งเสริมเทคนิคขั้นเทพ
เพิ่มคะแนนสอบให้ได้ 100%
เหมาะสำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
เพิ่มจุดแข็ง เจาะลึกข้อสอบจริง ฟิสิกส์ 9 สามัญ 01:55:33
เจาะลึกข้อสอบ ตอนที่ 1
00:13:48
เจาะลึกข้อสอบ ตอนที่ 2
00:13:29
เจาะลึกข้อสอบ ตอนที่ 3
00:11:00
เจาะลึกข้อสอบ ตอนที่ 4
00:13:10
เจาะลึกข้อสอบ ตอนที่ 5
00:12:35
เจาะลึกข้อสอบ ตอนที่ 6
00:08:44
เจาะลึกข้อสอบ ตอนที่ 7
00:08:13
เจาะลึกข้อสอบ ตอนที่ 8
00:08:57
เจาะลึกข้อสอบ ตอนที่ 9
00:11:38
เจาะลึกข้อสอบ ตอนที่ 10
00:13:59
คะแนนรีวิว
4.8 จาก 5

โดย ธัญวราภรณ์ จูมแพงจารุพงศ์ เมื่อ 27 ก.ค. 62
สอนได้ดีมากค่ะ

โดย ชนิดาภา โกสุมา เมื่อ 26 ก.ค. 62
มีเทคนิคการทำทำให้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะ

โดย วีรวัฒน์ พลอยสมบูรณ์ เมื่อ 12 ธ.ค. 61
มีเทคนิคการคิดวิเคราะห์ที่ดีทำให้ใช้เวลาในการทำข้อสอบเเต่ละข้อน้อยลง

โดย ชนัญญา เงาศิริกาญจนกุล เมื่อ 09 ธ.ค. 61
สอนเข้าใจง่าย มีเทคนิคในการทำข้อสอบ

เต็มแล้ว

ปิดรับสมัคร ที่นั่งเต็มแล้ว
เรียนได้ 99 วัน เริ่มวันที่ 04 พ.ย. 62
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 10 คลิป รวม 1 ชั่วโมง 55 นาที 33 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์              

 • อาจารย์ประจำ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน
 • วิทยากร อบรมครูประจำการและครูก่อนประจำการ ทั่วประเทศ
 • อาจารย์พิเศษ วิชาวิทยาศาสตร์ รับเชิญมากกว่า 100 โรงเรียน ทั่วประเทศอาทิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โรงเรียนสตรีวิทยา

การศึกษา
 • ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กำลังศึกษา)  ปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษา (กศ.ด.)  ​
 • พ.ศ. 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโท คณะครุศาสตร์ (คม.)ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา สาขาพัฒนศึกษา
 • พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ (กศ.บ.) เอกวิทย์-ฟิสิกส์ สอบเข้าด้วยคะแนนเป็นอันดับที่ 1