อัปเดต! การสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ TCAS'61

เจาะลึกรายละเอียดระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ TCAS

สมัครเรียน
แชร์ให้เพื่อน
55.3K
Views
และอีก 7,986 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

 • เจาะลึกรายละเอียดระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ TCAS อย่างละเอียดทั้ง 5 รอบ จุดสำคัญที่ต้องเน้น ความยากของแต่ละรอบ เงื่อนไขพิเศษต่างๆ

สิ่งที่จะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่
ทราบรายละเอียดการคัดเลือกในแต่ละรอบ ทั้ง 5 รอบ
สามารถวางแผนในการสอบ TCAS ในแต่ละรอบได้
เหมาะสำหรับ

นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่สนใจ

เนื้อหา
TCAS'61 อัปเดต! กันยายน 2560 00:59:00
ทำไมต้องเปลี่ยนเป็น TCAS และวิชาที่ใช้ในการสอบ
00:20:03
ดูตัวอย่าง
รูปแบบการคัดเลือกในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio
00:19:13
รูปแบบการคัดเลือกในระบบ TCAS รอบที่ 2 3 4 และ 5 และวิธีการเตรียมตัว
00:19:44

ฟรี

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 0 บาท ลด 99.99%

สมัครเรียน
เริ่มเรียน 10 ต.ค. 60 ถึง 01 พ.ค. 61
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 3 บทเรียน จำนวน 59 นาที
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน
พี่โดม
ภราดร เทพสุภา

ผลงานและประวัติการทำงาน

 • บรรณาธิการและ วิทยากรรับตรงและแอดมิชชัน AdmissionPremium.com  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
 • บล็อกเกอร์การศึกษา  P-Dome.com 
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอันดับแอดมิชชัน ในงาน Admission Genius ฉลาดเลือกด้วยข้อมูล ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยากรด้านการศึกษา ให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา ทั่วประเทศมากกว่า 400 โรงเรียน/สถาบัน ในโครงการ Taro To School 
 • วิทยากรด้านรับตรงและแอดมิชชัน ให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ,เครือข่ายผู้ปกครอง และคุณครูแนะแนวทั่วประเทศ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
 • วิทยากรด้านสอบตรง/โควตา ให้กับ ค่ายเพื่อการเตรียมตัวสอบตรง/โควตามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ เช่น Enzyme Camp , New Ela KKU Camp , Aristotle KKU Camp เป็นต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
 • ผู้ไขข้อสงสัยให้กับนักเรียน ม.ปลาย ในการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย ผ่านทาง รายการตื่นมาติว Admissions ทางช่อง GMM Channel และช่อง GTH ON AIR 

การบรรยายนักเรียนและผู้ปกครอง
               - รู้ลึก รู้จริง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS)
               - เจาะลึกการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) ใน 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย (จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ม.เกษตร มหิดล มศว ศิลปากร มจธ. มจพ. สจล.)
               - เจาะลึกการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) ใน 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค (ม.เชียงใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.ขอนแก่น ม.อุบลราชธานี ม.มหาสารคาม ม.สงขลานครินทร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.นเรศวร ม.พะเยา ม.บูรพา )
               - การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนอกรั้วมหาวิทยาลัย เช่น สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันพระบรมราชชนก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
               -เจาะลึกการรับเข้าศึกษาผ่านระบบแอดมิชชัน วิเคราะห์แนวโน้มคะแนนแอดมิชชัน

Workshop นักเรียน
               - การค้นหาตนเอง สาขาอาชีพแห่งอนาคต เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต
               - ทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต
               - การทำแฟ้มสะสมผลงาน (PortFolio)

การศึกษา
 • ปริญญาตรี สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท กำลังศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)