เจาะ!! O-NET สังคม เตรียมตัวพร้อมสอบ

อธิบาย concept ของการออกข้อสอบสังคมศึกษา ONET ในข้อสอบ 3 พ.ศ.

แชร์ให้เพื่อน
2.2K
Views
รายละเอียด

ชำแหละข้อสอบ เชื่อมโยงความรู้ และเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดทุกข้อทั้ง 3 พ.ศ. ทั้ง 5 สาระ ประกอบด้วย
    สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
    สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
    สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
    สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
    สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

สิ่งที่จะได้รับ
รู้จักการออกข้อสอบสังคมศึกษา O-NET
สรุป 5 กลุ่มสาระ วิชาสังคมที่ใช้ออกสอบ
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
เจาะ!! O-NET สังคม เตรียมตัวพร้อมสอบ 05:58:14
ตะลุยข้อสอบ O-NET สังคม ปี 2558
01:56:40
ตะลุยข้อสอบ O-NET สังคม ปี 2559
02:02:59
ตะลุยข้อสอบ O-NET สังคม ปี 2560
01:58:35
คะแนนรีวิว

500 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,000 บาท ลด 50%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 3 คลิป รวม 5 ชั่วโมง 58 นาที 14 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน ประสบการณ์สอน

 • อาจารย์วิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) สถาบันกวดวิชา TheBTS
 • ผู้เขียนหนังสือเตรียมสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) สำนักพิมพ์ TheBTS book จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ 
 • วิทยากรรับเชิญอบรมครูประจำการวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดต่างๆ เช่น เพชรบูรณ์ กระบี่ ปัตตานี เป็นต้น
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครูทั่วประเทศ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย สามเสนวิทยาลัย  หอวัง วัฒนาวิทยาลัย ศึกษานารี กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม ศรัทธาสมุทร เทพศิรินทร์นนทบุรี สตรีนนทบุรี สมุทรปราการ  สตรีสมุทรปราการ นครนายกวิทยาคม สระบุรีวิทยาคม กรรณสูตศึกษาลัย อ่างทองปัทมโรจน์ สตรีอ่างทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สตรีศึกษาร้อยเอ็ด สุรนารีวิทยา อัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นต้น
 • อดีตวิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) โครงการ PTTEP Tutor camp 4
 • อดีตอาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อดีตผู้ช่วยสอนรายวิชาหลักการศึกษาและความเป็นครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา 
 • กำลังศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Candidate) สาขาวิชาพัฒนาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชามัธยมศึกษา (สังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย