ติวก่อน เห็นก่อน ข้อสอบ 9สามัญ ชีวะ ปี 2555

การฝึกทำข้อสอบเก่า เพื่อให้เห็นรูปแบบ แนวทาง ระดับความยากและสไตล์ของข้อสอบ

ปิดรับสมัคร ที่นั่งเต็มแล้ว
แชร์ให้เพื่อน
23.9K
Views
91
Shares
และอีก 69 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

 • ทบทวนความรู้พื้นฐาน เคมีที่ใช้สอบ9สามัญ
 • ทำข้อสอบจริง เพื่อให้พร้อมสอบในสนาม
 • ตะลุยโจทย์ ชีวะ 9 วิชาสามัญ  ที่จะช่วยให้น้องๆ เตรียมความพร้อมในการสอบ โดยการฝึกทำข้อสอบเก่า เพื่อให้เห็นรูปแบบ แนวทาง ระดับความยากและสไตล์ของข้อสอบ ทำให้เราเตรียมตัวได้ถูกต้อง ตรงตามรูปแบบของข้อสอบ เพื่อพิชิตข้อสอบตัวจริง 

สิ่งที่จะได้รับ
เทคนิคการทำโจทย์และการคิดวิเคราะห์แนวข้อสอบเก่า
เตรียมความพร้อมในการสอบ โดยการฝึกทำข้อสอบเก่า เพื่อให้เห็นรูปแบบ แนวทาง
การตัดตัวเลือกหลอกออก ทำให้เหลือตัวเลือกน้อยลง
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา
ตะลุยข้อสอบ 9สามัญ ชีวะ ปี 2555 04:57:52
 ข้อสอบ 9สามัญ ชีวะ ปี 2555 ข้อ 1 - 5
00:29:18
ข้อสอบ 9สามัญ ชีวะ ปี 2555 ข้อ 6 - 10
00:28:09
ข้อสอบ 9สามัญ ชีวะ ปี 2555 ข้อ 11 - 20
00:34:19
ข้อสอบ 9สามัญ ชีวะ ปี 2555 ข้อ 21 - 25
00:20:36
ข้อสอบ 9สามัญ ชีวะ ปี 2555 ข้อ 26 - 35
00:35:43
ข้อสอบ 9สามัญ ชีวะ ปี 2555 ข้อ 36 - 45
00:21:12
ข้อสอบ 9สามัญ ชีวะ ปี 2555 ข้อ 46 - 55
00:40:36
ข้อสอบ 9สามัญ ชีวะ ปี 2555 ข้อ 56 - 65
00:36:11
ข้อสอบ 9สามัญ ชีวะ ปี 2555 ข้อ 66 - 80
00:31:19
ข้อสอบ 9สามัญ ชีวะ ปี 2555 ข้อ 81 - 100
00:20:29
คะแนนรีวิว

ยังไม่มีผู้รีวิว

90 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 150 บาท ลด 40%

ปิดรับสมัคร ที่นั่งเต็มแล้ว
เรียนได้ 90 วัน
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 10 บทเรียน รวม 4 ชั่วโมง 57 นาที 52 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์การ

 • อาจารย์พิเศษสอนห้อง Gifted รายวิชา ชีววิทยา​
 • อาจารย์พิเศษวิชา ชีววิทยา โรงเรียนมาเรียลัย กรุงเทพ​
 • อาจารย์รับเชิญพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted , สสวท ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ​
 • นักวิจัยร่วมกับภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “MUSC Summer Microbiology Research Experience 2013 at Mahidol University, Thailand.”​
 • อาจารย์รับเชิญการติวเพื่อพัฒนาศักยภาพ PAT2 , วิชาสามัญ และ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ​
 • ติวเตอร์ วิชาชีววิทยา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2554-2556​
 • วิทยากรบรรยายโครงการของแบรนด์ “Who am I” by Admission premium​
 • ผู้ออกข้อสอบวิชา PAT2 ชีววิทยา และ 9วิชาสามัญ ชีววิทยา PRETCAS'62
 

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา​
 • ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา