นิติศาสตร์ เนื้อหาเน้น สอบติดชัวร์!!

กวดเข้มสอบตรงนิติศาสตร์ ความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย

ปิดรับสมัคร ที่นั่งเต็มแล้ว
แชร์ให้เพื่อน
9.1K
Views
และอีก 836 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

         คอร์สนี้น้องๆ จะได้เรียนครบทุกวิชาที่ใช้สอบไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานวิชากฎหมาย และเรียงความย่อความที่มีความจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานที่ดีเพื่อพิชิตข้อสอบได้อย่างแม่นยำจำนวน  8 ชม.

*เนื้อหาการเรียนเป็นเพียงส่วนนึงของคอร์สเต็มจากจำนวน 30 ชม.
เอกสารสามารถนำไปทบทวนต่อได้

สิ่งที่จะได้รับ
เนื้อหากฎหมายแน่น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่ง อาญา และมหาชน
ครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้สอบตรง
สามารถวิเคราะห์ข้อกฎหมายได้เข้าใจมากขึ้น
เหมาะสำหรับ

น้องๆ ที่สนใจจะสอบเข้าคณะนิติศาสตร์

เนื้อหา
พื้นฐานกฎหมายแพ่ง อาญา มหาชน และรู้จักกับการเขียนเรียงความย่อความเบื้องต้น 08:45:55
พื้นฐานกฎหมายแพ่ง อาญา มหาชน และรู้จักกับการเขียนเรียงความย่อความเบื้องต้น พี่ตู๋ ครั้งท่ี 1
02:10:55
พื้นฐานกฎหมายแพ่ง อาญา มหาชน และรู้จักกับการเขียนเรียงความย่อความเบื้องต้น พีีมาย ครั้งที่ 1
02:59:50
พื้นฐานกฎหมายแพ่ง อาญา มหาชน และรู้จักกับการเขียนเรียงความย่อความเบื้องต้น พี่พีท ครั้งที่ 1
01:43:50
พื้นฐานกฎหมายแพ่ง อาญา มหาชน และรู้จักกับการเขียนเรียงความย่อความเบื้องต้น พี่เสก ครั้งที่ 1
01:51:20
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย อัญชลีพร เมืองงาม เมื่อ 31 มี.ค. 61

19 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 1,500 บาท ลด 99%

ปิดรับสมัคร ที่นั่งเต็มแล้ว
เรียนได้ 89 วัน เริ่มวันที่ 01 ธ.ค. 61
สิ่งที่จะได้รับ
 • บทเรียน 4 บทเรียน รวม 8 ชั่วโมง 45 นาที 55 วินาที
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ประวัติผลงาน ประสบการณ์สอน

 • CEO & ผู้ก่อตั้งเพจ FongDi.com
 • Head of Compliance, บลจ.แมนูไลฟ์
 • อดีตที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Counsel) ธนาคารซิติ้แบงค์
 • ทนายรับเชิญประจำรายการต่างๆ เช่น เจาะสนามข่าว 7 สี, นรีกระจ่าง ThaiPBS ฯลฯ

ประวัติการศึกษา 

 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 • นักวางการเงินส่วนบุคคล CFP
 • ใบอนุญาตว่าความและ Notarial Services Attorney สภาทนายความ
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  มัธยมศึกษา เตรียมอุดมฯ รุ่น 61 และ สาธิตปทุมวัน รุ่น 43

ผลงาน , ประสบการณ์

 • อาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาบัณฑิตย์ศึกษา TheBTS (ในความควบคุมของกระทรวง)
 • เจ้าของและผู้บริหารเว็บไซด์ www.lawinbook.com คลังหนังสือกฎหมายออนไลน์ 24 ชั่วโมง
 • พนักงานไต่สวน สายงานปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.   

การศึกษา 

 • เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรเรียนดีทุกปีการศึกษา 

ผลงาน, ประสบการณ์สอน

 • อนุกรรมการทำกับธุรกิจ สมาคมประกันชีวิตไทย AVP-Compliance : Advance Life Assurance PCL.
 • Managing Director - Study All Co., Ltd.
 • ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
การศึกษา
 • เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • ประกาศนียบัตรเรียนดีทุกปีการศึกษา
 • มัธยมศึกษา ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์
 
 
 

ผลงาน, ประสบการณ์สอน

 • นักเรียนทุน กพ. ศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ประเทศอังกฤษ
 • ปัจจุบัน Legal Academic Researcher at SEA/ASEAN - European Centre, University of Groningen , the Netherlands.


การศึกษา
 • ปริญญาเอก (PhD. In Law) University of Groningen, the Netherlands
 • ปริญญาโท Master of law (LL.M in International Criminal Law) University of London
 • เนติบัณฑิตไทย
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มัธยมศึกษา ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย