โค้งสุดท้ายพิชิตคณิตศาสตร์ 9 สามัญ FULL

รวมโจทย์ออกบ่อยสำหรับการสอบ 9 วิชาสามัญทุกบท

แชร์ให้เพื่อน
28.5K
Views
120
Shares
และอีก 20 สมัครเรียนแล้ว
รายละเอียด

  • รวมโจทย์ออกบ่อย top hit ที่ควรรู้สำหรับการสอบ 9 วิชาสามัญทุกบท

สิ่งที่จะได้รับ
ได้รู้แนวโจทย์พื้นฐานที่น่าจะเก็บคะแนนได้
ได้รู้ภาพรวมของข้อสอบว่าหัวข้อไหนออกสอบบ่อย
ได้ประเมินตัวเองเบื้องต้นว่าน่าจะได้คะแนนประมาณเท่าไหร่
มีโอกาสเร่งคะแนนตัวเองให้เพิ่มขึ้นได้ในเวลาอันสั้น
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาปี 6

เนื้อหา
รวมโจทย์ทั้งหมด 14 ที่ออกสอบใน 9 สามัญคณิต ที่ออกสอบบ่อยและควรเก็บคะแนนได้ในการสอบจริง 08:11:41
บทที่ 1 ระบบจำนวนจริง
00:44:31
บทที่ 2 ทฤษฎีจำนวน
00:28:41
บทที่ 3 จำนวนเชิงซ้อน
00:42:38
บทที่ 4 เรขาคณิตวิเคราะห์
00:38:57
บทที่ 5 เวกเตอร์ใน 3 มิติ
00:39:02
บทที่ 6 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
00:31:52
บทที่ 7 เมทริกซ์
00:45:46
บทที่ 8 ฟังก์ชัน Expo Log
00:31:01
บทที่ 9 สถิติ(การวิเคราะห์ข้อมูล)
00:44:31
บทที่ 10 สถิติ(การแจกแจงปกติ)
00:20:26
บทที่ 11 ความน่าจะเป็น
00:30:38
บทที่ 11 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 2
00:06:26
บทที่ 12 ลำดับและอนุกรม
00:50:02
บทที่ 13 แคลคูลัส
00:37:10
คะแนนรีวิว

1,500 บาท

ค่าลงทะเบียน
เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
  • มีทั้งหมด 14 คลิป รวม 8 ชั่วโมง 11 นาที 41 วินาที
  • ให้เวลาเรียนทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
  • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

  • ติวเตอร์ที่สอบได้ คะแนน PAT1 อยู่ในกลุ่ม TOP ของประเทศ 6 ครั้งติดต่อกัน  โดยได้คะแนน PAT1(..59) 300 คะแนนเต็ม
  • สอบได้ 100 คะแนนเต็ม คณิต 9 สามัญ (..59)  และ วิชาสามัญ (ปี 57) 100 คะแนนเต็ม
  • อาจารย์สอน รร.กวดวิชา RAC  11 ปี
 

 

การศึกษ

  • เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย