(FULL) Social Complete เข้มข้น ครอบคลุม ทุกสนามสอบ

สรุปเนื้อหาเจาะลึกข้อสอบสังคมกับ Social Complete (คอร์สสรุปเนื้อหาสังคม ม.4-5-6)

แชร์ให้เพื่อน
6.1K
Views
รายละเอียด

รายละเอียด
 • คอร์สสรุปเนื้อหาสังคมที่รวบรวมเนื้อหาทั้ง ม.4-5-6 ทั้งหมด อธิบายละเอียด ทบทวนแนวคิด
 • สรุปแนวข้อสอบเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนอย่างถ่องแท้ ก่อนสอน  PAT ,O-NET , 9 วิชาสามัญ

สิ่งที่จะได้รับ
ทบทวนเนื้อหาให้แม่นยำมากขึ้น
สรุปจุดสำคัญที่เน้น เพื่อการสอบทุกสนามสอบ
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลายนปลาย

เนื้อหา
สรุปเนื้อหาเจาะลึกข้อสอบสังคมกับ Social Complete (คอร์สสรุปเนื้อหาสังคม ม.4-5-6) 38:31:20
Social Complete ตอนที่ 1
02:06:49
Social Complete ตอนที่ 2
02:00:09
Social Complete ตอนที่ 3
02:04:39
Social Complete ตอนที่ 4
02:02:34
Social Complete ตอนที่ 5
01:56:11
Social Complete ตอนที่ 6
01:54:54
Social Complete ตอนที่ 7
01:51:29
Social Complete ตอนที่ 8
01:56:46
Social Complete ตอนที่ 9
02:01:47
Social Complete ตอนที่ 10
02:05:53
Social Complete ตอนที่ 11
01:59:54
Social Complete ตอนที่ 12
02:04:42
Social Complete ตอนที่ 13
02:06:08
Social Complete ตอนที่ 14
02:12:01
Social Complete ตอนที่ 15
02:09:05
Social Complete ตอนที่ 16
02:03:04
Social Complete ตอนที่ 17
02:28:17
Social Complete ตอนที่ 18
03:26:58
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย โชติพร มณีโชติ เมื่อ 04 เม.ย. 61

4,000 บาท

ค่าลงทะเบียน
เรียนได้ 6 เดือน เริ่มวันที่ 18 ม.ค. 61
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 18 คลิป รวม 38 ชั่วโมง 31 นาที 20 วินาที
 • ให้เวลาเรียนทั้งสิ้น 43 ชั่วโมง
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • อาจารย์วิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) สถาบันกวดวิชา TheBTS
 • ผู้เขียนหนังสือเตรียมสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) สำนักพิมพ์ TheBTS book จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ 
 • วิทยากรรับเชิญอบรมครูประจำการวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดต่างๆ เช่น เพชรบูรณ์ กระบี่ ปัตตานี เป็นต้น
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครูทั่วประเทศ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย สามเสนวิทยาลัย  หอวัง วัฒนาวิทยาลัย ศึกษานารี กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม ศรัทธาสมุทร เทพศิรินทร์นนทบุรี สตรีนนทบุรี สมุทรปราการ  สตรีสมุทรปราการ นครนายกวิทยาคม สระบุรีวิทยาคม กรรณสูตศึกษาลัย อ่างทองปัทมโรจน์ สตรีอ่างทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สตรีศึกษาร้อยเอ็ด สุรนารีวิทยา อัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นต้น
 • อดีตวิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) โครงการ PTTEP Tutor camp 4
 • อดีตอาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อดีตผู้ช่วยสอนรายวิชาหลักการศึกษาและความเป็นครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา 
 • กำลังศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Candidate) สาขาวิชาพัฒนาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชามัธยมศึกษา (สังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย