(FULL) ตะลุยโจทย์ PAT5 เตรียมพร้อมความเป็นครู

ตะลุยโจทย์สรุปเนื้อหาที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวิชาครุศาสตร์

แชร์ให้เพื่อน
57.6K
Views
433
Shares
รายละเอียด

รายละเอียด
 • เป็นการสอนตะลุยโจทย์สรุปเนื้อหาที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวิชาครุศาสตร์ รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพและแนวข้อสอบ ซึ่งมีความหลากหลายมากเพื่อให้น้องๆ สามารถทำคะแนนได้สูงตามเป้าหมายที่ต้องการ

สิ่งที่จะได้รับ
เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบ
เนื้อหาเชิงลึกในการเตรียมสอบ
ตะลุยโจทย์สรุปเนื้อหาที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบจริง
เหมาะสำหรับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย น้องๆที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์

เนื้อหา
ตะลุยโจทย์ PAT5 เตรียมพร้อมความเป็นครู 30:51:07
ตะลุยโจทย์ PAT5 ตอนที่ 1
01:55:39
ตะลุยโจทย์ PAT5 ตอนที่ 2
02:05:32
ตะลุยโจทย์ PAT5 ตอนที่ 3
02:05:36
ตะลุยโจทย์ PAT5 ตอนที่ 4
01:54:27
ตะลุยโจทย์ PAT5 ตอนที่ 5
01:56:44
ตะลุยโจทย์ PAT5 ตอนที่ 6
01:54:14
ตะลุยโจทย์ PAT5 ตอนที่ 7
02:00:58
ตะลุยโจทย์ PAT5 ตอนที่ 8
01:50:29
ตะลุยโจทย์ PAT5 ตอนที่ 9
01:55:55
ตะลุยโจทย์ PAT5 ตอนที่ 10
01:56:13
ตะลุยโจทย์ PAT5 ตอนที่ 11
01:59:32
ตะลุยโจทย์ PAT5 ตอนที่ 12
01:58:14
ตะลุยโจทย์ PAT5 ตอนที่ 13
01:57:42
ตะลุยโจทย์ PAT5 ตอนที่ 14
02:08:28
ตะลุยโจทย์ PAT5 ตอนที่ 15
03:11:24
คะแนนรีวิว
5.0 จาก 5

โดย พงศกร จิวธนวัชรนันท์ เมื่อ 04 ต.ค. 61
สอนสนุกและเนื้อหาแน่นมากครับ

4,000 บาท

ค่าลงทะเบียน

ปกติ 6,000 บาท ลด 33%

เรียนได้ 6 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ
 • มีทั้งหมด 15 คลิป รวม 30 ชั่วโมง 51 นาที 7 วินาที
 • ให้เวลาเรียนทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง
 • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนในคอร์ส
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เรียนได้ผ่าน PC, Tablet, SmartPhone
ผู้สอน

ผลงาน , ประสบการณ์สอน

 • อาจารย์วิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) สถาบันกวดวิชา TheBTS
 • ผู้เขียนหนังสือเตรียมสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) สำนักพิมพ์ TheBTS book จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาฯ 
 • วิทยากรรับเชิญอบรมครูประจำการวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดต่างๆ เช่น เพชรบูรณ์ กระบี่ ปัตตานี เป็นต้น
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาสังคมศึกษาและความถนัดทางวิชาชีพครูทั่วประเทศ เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย สามเสนวิทยาลัย  หอวัง วัฒนาวิทยาลัย ศึกษานารี กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม ศรัทธาสมุทร เทพศิรินทร์นนทบุรี สตรีนนทบุรี สมุทรปราการ  สตรีสมุทรปราการ นครนายกวิทยาคม สระบุรีวิทยาคม กรรณสูตศึกษาลัย อ่างทองปัทมโรจน์ สตรีอ่างทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สตรีศึกษาร้อยเอ็ด สุรนารีวิทยา อัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นต้น
 • อดีตวิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) โครงการ PTTEP Tutor camp 4
 • อดีตอาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อดีตผู้ช่วยสอนรายวิชาหลักการศึกษาและความเป็นครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา 
 • กำลังศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Candidate) สาขาวิชาพัฒนาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชามัธยมศึกษา (สังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย